Esinejad

MODERAATOR
Kaur Lass

OÜ Head juhatuse liige, juhtimiskonsultant ja planeerimisekspert. Üle 300 planeeringu koostanud ekspert, kes koostab igapäevaselt nii strateegilisi kui ka ruumilisi planeeringuid.


 

 


Muharrem Demirok

Linköpingi linnavalitsuse nõunik.

 

 

 

 


Charlotta Faith-Ell

Charlottal on rohkem kui 15 aastat kogemusi erinevate keskkonnaprojektidega töötamisel ning ta on keskkonnamõjude uurimise alal hinnatud ekspert. Hetkel on ta WSP Rootsi keskkonnamõjude hindamise (EIA) ning strateegilise keskkonnahindamise (SEA) tehniline direktor. WSP pakub teenuseid ehitatud keskkonna muutmiseks, arendamiseks ning loodusliku keskkonna taastamiseks. 


 


Dr. Rudolf Giffinger

Viini Tehnikaülikool professor.

 

 

 

 


Hans Gulliksson

Projektijuht Kagu-Rootsi Energiaagentuuris.

 

 


 


Heikki Kalle

Ökoloog. Tegeleb ökoloogia, keskkonnakorralduse, looduskaitse ja ruumilise planeerimisega seotud valdkondades.

 

 


 


Martin Kikas

Tartu regiooni energiaagentuuri energiaekspert.

 

 

 

 


 

Lauri Lihtmaa

Eesti Maaülikooli doktorant. Töö hõlmab tehiskeskkonna mõjude ning jätkusuutlikkuse hindamist.

 

 


 


Trine Pertou Mach

Vaneminnovatsiooninõunik, Nordic Built'i projektijuht.

 

 

 

 


Tõnu Mauring

Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja. Uurib, kuidas vähendada hoonete keskkonnamõju energiatõhususe tõstmisega.

 

 


 


 

Teele Pehk

MTÜ Linnalabori juht. Huvipakkuvad valdkonnad on linnauuringud ning kogukonnapõhine planeerimine, kunst linnas ja linn kunstis.

 

 


 


Age Poom

Tartu Ülikooli geograafiainstituudi doktorant. Uurib keskkonnamõjusid ning ökoloogilist jalajälge.
 

 

 


 


Raimond Tamm

Raimond Tamm on alates 2009.a. Tartu abilinnapea, kelle vastutusalasse kuuluvad linnaplaneerimine, ehitusküsimused, strateegilised arengudokumendid ning mahukas linnamajanduse valdkond. Lisaks sellele on ta Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse esimees. Hariduselt on Tamm majandusteaduse magister. Igapäevases töös tegeleb ta väga erinevate linna säästva arendamisega seonduvate küsimustega. Konverentsil esineb Tamm ettekandega „Koostöös keskkonnasõbralikku Tartut loomas“, mille raames arutleb Tartu näitel erinevatel keskkonnasõbraliku linna kujundamist puudutavatel teemadel. Rõhuasetus on energia ja kütuste tootmise, transpordi, ehituse  ning energiasäästu valdkondadel. Samuti käsitleb ta rohelise linna kontekstis ruumilise planeerimisega seonduvaid väljakutseid ja võimalusi.


Kalle Virkus

Tartu regiooni energiaagentuuri energiaekspert.