Roheviku seminar "Kuidas kütta kui eestlane ja elada kui eurooplane"

Paljudes Eesti asulates on olulisel kohal kütteteemad. Ühiskondlikud hooned ja nõukogude ajast pärit kortermajad vajavad keskkütet, mille nõuetekohane tagamine eeldab suuri kulusid. Toetatud küttealternatiivide valik on kitsas, asjast huvitatud ettevõtjaid vähe ja investeeringuotsused langevad sageli kohaliku omavalitsuse õlule.

Seetõttu otsustasid tänavuse Roheviku korraldajad kutsuda Viljandis kokku nimelt kaugkütte teemasid käsitleva seminari.

Seminaril jagame edukaid kogemusi Eestist ja Põhjamaadest, tutvustame muu hulgas väikekoostootmisjaamasid ning kogukondlikke energiaühistuid. Arutleme tehtud vigade ja võimaluste üle, tutvustame Viljandimaa näidetel erinevaid olukordi ja vaatame otsa Arengufondi kaugkütte uuringule.

Kaugkütte seminari teemad on kokku pannud Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Viljandi Maavalitsus. Roheviku foorumi kutsus ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus.